راهنمای کامل و جامع نحوه نوشتن مقاله jcr و فرمت کلی مقاله jcr

محققان و نویسندگان مقالات برای چاپ مقاله خود گزینه‌های متعددی را پیش رو دارند. یکی از معتبرترین منابع جهت انتشار مقاله مجلات jcr هستند. نحوه نوشتن مقاله jcr و چاپ مقاله jcr دارای یک سری اصول کلی است که نویسندگان بایستی در نظر داشته باشند. در این مطلب قصد داریم به نحوه نوشتن مقاله jcr بپردازیم و فرمت کلی این مقالات را یادآور شویم.

 

"<yoastmark

قالب اصلی و نحوه نوشتن مقاله jcr

• صفحه عنوان( صفحه اول)
• یادداشت نویسنده( صفحه دوم)
• چکیده و کلمات کلیدی( صفحه سوم)
• متن( شروع از صفحه چهارم)
• ضمایم( در صورت نیاز)
• منابع
• جداول
• تصاویر
• فهرست عناوین

صفحه عنوان

عنوان مقاله jcr بایستی در مرکز صفحه اول نوشته شود. عنوان مقاله از استایل شیکاگو پیروی می‌کند.

یادداشت نویسنده

این صفحه مختص نوشتن اطلاعات زیر در رابطه با نویسنده مقاله است:
• نام کامل
• آدرس ایمیل
• آدرس فعلی
• محل کار فعلی( نام دانشگاه یا موسسه)

 

صفحه چکیده و کلمات کلیدی

چکیده‌ای مختصر برای مقاله خود تهیه کنید. چکیده نباید بیش از 200 کلمه باشد و در عین حال بایستی بتواند به شکل مناسبی یک خلاصه از کل متن مقاله برای خواننده ارائه کند. پس از چکیده و در یک پاراگراف جداگانه، لیستی از کلمات کلیدی که شامل 3 الی 6 کلمه کلیدی است، تهیه کنید.

متن اصلی

نکاتی که در رابطه با نگارش قسمت‌های مختلف متن اصلی تحقیق بایستی به آنها توجه داشته باشید، به شکل زیر لیست می‌شوند:

استنادات

• استنادات داخل متن به صورت یک پارانتز حاوی نام نویسنده و سال انتشار مطلب علمی انجام می‌گیرد.
• در صورتی که عبارتی هم زمان به چند منبع استناد داشته باشد، بایستی نام نویسندگان در داخل پرانتز به ترتیب حروف الفبا نگارش شود.
• استنادات به چند مرجع از یک نویسنده با یک ویرگول از یکدیگر جدا می‌شوند. به عنوان مثال( Moschis and Moore 1978, 1979).
• در لیست منابع کارهایی که توسط یک نویسنده نگارش شده‌اند، به نسبت کارهای تیمی همان نویسنده در اولویت خواهند بود.
• برای استناد به مقالاتی که دارای 2 نویسنده هستند، حتماً نام هر دو نویسنده را ذکر کنید.
• برای استناد به مقالاتی که دارای 3 نویسنده هستند، پس از این که یک بار در متن به نام هر 3 اشاره کردید، برای بقیه استناد پس از نوشتن نام نویسنده اول، از عبارت “و همکاران” استفاده کنید.
• برای استناد به مقالاتی که دارای بیش از 3 نویسنده هستند، نام نویسنده اول به همراه عبارت “و همکاران” را استفاده کنید.

پاورقی‌ها

• پاورقی‌ها در چاپ مقاله jcr حتما بایستی در پایین صفحه مربوط نوشته شود و نه در پایان متن.
• برای تنظیم پاورقی از عملگر پاورقی موجود در ورد استفاده کنید تا ترتیب شماره‎‌های آن به درستی اعمال شود.

فرمت کلی متن

• برای نگارش متن اصلی بایستی از فونت Times Roman و با اندازه 12 استفاده کنید.
• متن اصلی بایستی دارای فاصله یک اینچی از حاشیه‌های صفحه باشد.

حاشیه صفحات

• به جز شماره صفحات، هیچ گزینه دیگری در حاشیه بالایی و پایین صفحات موجود نخواهد بود. شماره صفحات بایستی در گوشه سمت راست در بالای صفحه واقع شود.
تیترها:
• در این نوع مقالات حداکثر به تعداد 3 سطح از تیتر موجود خواهد بود.
تیترهای اصلی: با حروف بزرگ، در مرکز صفحه و به صورت bold شده.
تیترهای فرعی: با حروف بزرگ و کوچک و در سمت چپ صفحه (برای متون انگلیسی).
تیترهای سطوح پایین‌تر: با حروف بزرگ و کوچک و به شکل خمیده.

فرضیات

• برای نگارش فرضیه اصلی از حرف H با شماره مربوط به فرضیه استفاده کنید:
H1: Classifier-related clustering in recall should be more likely to occur for speakers of classifier languages than for speakers of nonclassifier languages.
• برای استفاده از فرضیات در داخل متن از عبارت hypothesis با حروف کوچک و به همراه شماره فرضیه مد نظر استفاده کنید.

ضمایم

در صورتی که مقاله شما نیاز به ضمیمه داشته باشد، بایستی در صفحه‌ای جداگانه پس از متن اصلی تحقیق و قبل از صفحه منابع به ارائه ضمایم مقاله بپردازید. در صورتی که ضمایم شما بیش از یک مورد باشند، بایستی با برچسب حروف آنها را از هم جدا کنید( Appendix A , Appendix B)؛ در غیر این صورت نیازی نیست که برچسبی برای ضمیمه خود اختصاص دهید.

منابع

تمام منابع بایستی در داخل متن و در مکان مناسب موجود باشند. هیچ رفرنسی را بدون موجود بودن در داخل متن به منابع پایان مقاله اضافه نکنید و مطمئن باشید که تمام رفرنس‌های استفاده شده در داخل متن در لیست منابع نهایی موجود باشد.
لیست منابع بایستی در یک صفحه جداگانه در پایان متن اصلی و یا پس از ضمایم( در صورت موجود بودن)، نوشته شود. نویسنده مقاله بایستی لیست تمام منابع استفاده شده در تحقیق خود را به منظور اهمیت دادن به کار محققان پیشین در پایان مقاله خود تهیه کرده باشد.

 

 

لیست منابع را به ترتیب حروف الفبا و بر اساس حرف اول نام خانوادگی نویسنده اول مقاله مورد استناد تنظیم کنید. موارد زیر را برای تهیه لیست منابع تحقیق مد نظر قرار دهید:
• برای هرکدام از مقالات ژورنالی volume، issue، ماه و فصل و یا شماره مجله به همراه شماره صفحه استفاده کنید.
• ترتیب نام نویسندگان را به ترتیب اشاره شده در متن اصلی به نگارش درآورید، تا بر اهمیت کار نویسندگان اشاره کنید.
• منابع با نویسنده یا نویسندگان مشترک بایستی به ترتیب سال انتشار آنها لیست شوند و مقالات قدیمی‌تر پیش از مقالات جدید لیست شوند.
• مقالات با نویسنده یا نویسندگان مشترک و همچنین منتشر شده در یک سال، به ترتیب حروف الفبا و با توجه به عنوان مقاله لیست می‌شوند.
• زیر هیچکدام از موارد موجود در منابع خط نکشید. عنوان مقالات بایستی در داخل گیومه قرار داده شوند و نام مجله یا کتاب به صورت خط خمیده نگارش شود.

فرمت رفرنس دهی برای منابع خاص

کتب علمی: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نام نویسنده یا نویسندگان، تاریخ انتشارات، عنوان کتاب با خط خمیده، محل انتشارات و نام انتشارات.
نشریات دوره‌ای: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نام نویسنده یا نویسندگان، تاریخ انتشارات، نام مقاله در داخل گیومه، نام نشریه به صورت خط خمیده، volume، issue و شماره صفحه.
مقالات منتشر نشده: نام نویسنده یا نویسندگان، تاریخ ارسال یا ارائه مقاله و عنوان مقاله با خط خمیده.

جداول

این مورد تنها برای مقالات اکسپت شده صادق است( برای ارسال مطالب به منظور چاپ مقاله jcr تصاویر بایستی در داخل متن قرار داده شوند).
تمامی جداول مورد استفاده در مقاله بایستی به صورت یک جا و در پایان متن مقاله آورده شود و در هر صفحه تنها یک جدول قرار داده ‌شود. جداول شماره گذاری می‌شوند و برای اشاره به هر جدول در داخل متن از شماره جدول استفاده می‌شود. از به کار بردن عباراتی نظیر جدول پایین، بالا، پایان متن و غیره خودداری کنید.

تصاویر

این مورد تنها برای مقالات اکسپت شده صادق است( برای ارسال مطالب به منظور چاپ مقاله jcr تصاویر بایستی در داخل متن قرار داده شوند).
هر عکس بایستی به ترتیب شماره گذاری شود. شماره تصاویر در قسمت بالا و مرکز صفحه قرار داده می‌شود و در هر صفحه تنها یک تصویر گنجانده می‌شود. توجه داشته باشید که هرگاه تصاویر به این ترتیب در پایان متن مقاله پیوست داده می‌شوند، تصاویر داخل متن بایستی حذف شوند. برای اشاره به تصاویر در داخل متن بایستی از شماره تصویر مربوط استفاده کنید.

فهرست عناوین

فهرستی از عناوین موجود در متن را به ترتیب اصلی استفاده از هرکدام تهیه کنید. در این فهرست تیترهای اصلی با حروف بزرگ و به صورت bold شده و تیترهای بعدی با ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک نگارش خواهند شد.

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری در مورد نحوه نوشتن مقاله jcr داشته باشید، می‌توانید سوالات خود را در پایین این نوشته قید کنید، تا در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ دهیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *