مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : کدام مجلات بالاترین ایمپکت فاکتور را دارند؟

لیست مجلات با ایمپکت فاکتور بالا

مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : کدام مجلات بالاترین ایمپکت فاکتور را دارند؟

همانطور که به طور کامل در مقاله مربوط به ایمپکت فاکتور بیان شده است، از پارامتر ایمپکت فاکتور برای رتبه‌بندی مجلات علمی و آکادمیک استفاده می‌شود. البته ایمپکت فاکتور به تنهایی برای این رتبه‌بندی کافی نیست ولی می‌تواند دیدگاه خوبی از اهمیت و تاثیر مجله مورد نظر، ارائه دهد. در این مطلب می‌خواهیم با برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا از حوزه‌های مختلف علمی آشنا شویم.

لیست مجلات با ایمپکت فاکتور بالا

در فهرست زیر، لیستی از مجلات با ایمپکت فاکتور بالا را می‌بینید که به ترتیب از بالاترین ایمپکت فاکتور مرتب شده‌اند.

Rank Journal Impact Factor
۱ The New England Journal of Medicine ۷۲٫۴۰۶
۲ Chemical Reviews ۴۷٫۹۲۸
۳ (Lancet (London, England ۴۷٫۸۳۱
۴ Nature Reviews. Molecular Cell Biology ۴۶٫۶۰۲
۵ JAMA – Journal of the American Medical Association ۴۴٫۴۰۵
۶ Nature Biotechnology ۴۱٫۶۶۷
۷ Nature ۴۰٫۱۳۷
۸ Nature Reviews Immunology ۳۹٫۹۳۲
۹ Nature Materials ۳۹٫۷۳۷
۱۰ Nature Nanotechnology ۳۸٫۹۸۶
۱۱ Chemical Society Reviews ۳۸٫۶۱۸
۱۲ (.Science (New York, N.Y ۳۷٫۲۰۵
۱۳ Nature Reviews Cancer ۳۷٫۱۴۷
۱۴ Cell ۳۰٫۴۱
۱۵ Nature Medicine ۲۹٫۸۸۶
۱۶ Nature Reviews. Neuroscience ۲۸٫۸۸
۱۷ Nature Genetics ۲۷٫۹۵۹
۱۸ Nature Reviews. Microbiology ۲۶٫۸۱۹
۱۹ Nature Methods ۲۵٫۰۶۲
۲۰ Immunity ۲۲٫۸۴۵
۲۱ Accounts of Chemical Research ۲۰٫۲۶۸
۲۲ Journal of the American College of Cardiology ۱۹٫۸۹۶
۲۳ Advanced Materials ۱۹٫۷۹۱
۲۴ Gastroenterology ۱۸٫۳۹۲
۲۵ Cell Metabolism ۱۸٫۱۶۴
۲۶ Nature Neuroscience ۱۷٫۸۳۹
۲۷ Progress in Energy and Combustion Science ۱۷٫۳۸۲
۲۸ Molecular Cell ۱۴٫۷۱۴
۲۹ Circulation Research ۱۳٫۹۶۵
۳۰ ACS Nano ۱۳٫۹۴۲
۳۱ Journal of the American Chemical Society ۱۳٫۸۵۸
۳۲ Annual Review of Medicine ۱۳٫۶۰۹
۳۳ Trends in Immunology ۱۳٫۲۸۷
۳۴ (.Hepatology (Baltimore, Md ۱۳٫۲۴۶
۳۵ Molecular Psychiatry ۱۳٫۲۰۴
۳۶ American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ۱۳٫۲۰۴
۳۷ Blood ۱۳٫۱۶۴
۳۸ Journal of Allergy and Clinical Immunology ۱۳٫۰۸۱
۳۹ Annual Review of Pharmacology and Toxicology ۱۲٫۸۷۷
۴۰ Annual Review of Entomology ۱۲٫۸۶۷
۴۱ Trends in Pharmacological Sciences ۱۲٫۷۹۷
۴۲ The Journal of Clinical Investigation ۱۲٫۷۸۴
۴۳ Nano Letters ۱۲٫۷۱۲
۴۴ Journal of the National Cancer Institute ۱۲٫۵۸۹
۴۵ Reviews of Geophysics ۱۲٫۳۴
۴۶ Acta Neuropathologica ۱۲٫۲۱۳
۴۷ FEMS Microbiology Reviews ۱۲٫۱۹۸
۴۸ (Angewandte Chemie (International ed. in English ۱۱٫۹۹۴
۴۹ Trends in Plant Science ۱۱٫۹۱۱
۵۰ PLoS Medicine ۱۱٫۸۶۲
۵۱ Leukemia ۱۱٫۷۰۲
۵۲ Trends in Biotechnology ۱۱٫۱۲۶
۵۳ Annual Review of Physiology ۱۱٫۱۱۵
۵۴ Trends in Microbiology ۱۱٫۰۲
۵۵ Trends in Endocrinology and Metabolism ۱۰٫۸۹۳
۵۶ Progress in Lipid Research ۱۰٫۵۸۳
۵۷ Annual Review of Public Health ۱۰٫۲۲۸
۵۸ Nucleic Acids Research ۱۰٫۱۶۲

معرفی سه ژورنال برتر از لیست مجلات با ایمپکت فاکتور بالا

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال New England Journal of Medicine

ژورنال New England Journal of Medicine توسط Massachusetts Medical Society، در کشور ایالات متحده و از سال ۱۸۱۲ به صورت هفتگی در حال چاپ می‌باشد. نمودار تغییرات پارامتر ایمپکت فاکتور برای این مجله در طول سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ در شکل زیر نشان داده شده است. در چند سال اخیر این مجله در اغلب اوقات در لیست برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا قرار داشته است. همانطور که در شکل دیده می‌شود هم ایمپکت فاکتور این مجله در طول دوره ده ساله همواره بالاتر از ۴۵ بوده است و در سال ۲۰۱۶ نیز به رقم بسیار بالای ۷۲/۴ رسیده است. اطلاعات کامل این مجله را می توانید در صفحه مجله در ژورنال هاب ببینید.

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال New England Journal of Medicine

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال New England Journal of Medicine

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال Chemical Reviews

ژورنال Chemical Reviews توسط American Chemical Society و در کشور ایالات متحده چاپ می‌شود. اولین شماره این ژورنال در سال ۱۹۲۴ چاپ شده است و از آن زمان به صورت هر دو هفته در حال چاپ است. نمودار تغییرات پارامتر ایمپکت فاکتور مجله Chemical Reviews از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می شود، مقدار ایمپکت فاکتور این مجله در سال ۲۰۱۶ به رقم بسیار بالای ۴۷/۹۲۸ رسیده و این مجله را در لیست برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا قرار داده است. اطلاعات کامل این مجله را می‌توانید در صفحه مجله در ژورنال هاب ببینید.

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال Chemical Reviews

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال Chemical Reviews

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال The Lancet

این ژورنال توسط The Lancet Publishing Group و در کشور انگلستان چاپ می‌شود. اولین شماره این مجله در سال ۱۸۲۳ چاپ شده است و در حال حاضر نیز به صورت هفتگی در حال چاپ است. نمودار تغییرات ایمپکت فاکتور مجله Lancet از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می‌شود، مقدار ایمپکت فاکتور این ژورنال تقریبا همه ساله در حال رشد بوده است و در سال ۲۰۱۶ نیز به مقدار بسیار بالای ۴۷/۸۳۱ رسیده است. اطلاعات کامل این مجله را می توانید در صفحه مجله در ژورنال هاب ببینید.

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال The Lancet

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال The Lancet

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *