فهرست مجلات علمی در زمینه Computer Science

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Annales Mathematicae et Informaticae
17875021 17876117
Annals of Cases on Information Technology
1537937X Social Sciences
Annals of GIS
19475683 19475691
Annals of Library and Information Studies
09725423 09752404 Social Sciences
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence
10122443 15737470
Annals of Software Engineering
10227091
Annals of the History of Computing
01641239 Social Sciences
Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series
12236934 22469958
Annual Review of CyberTherapy and Telemedicine
15548716 Social Sciences Health Sciences
Annual Review of Information Science and Technology
00664200 Social Sciences
Annual Reviews in Control
13675788
APL Photonics
23780967 Added
Applied Artificial Intelligence
08839514
Applied Bioinformatics
11755636
Applied Categorical Structures
09272852 15729095
Applied Clinical Informatics
18690327 Health Sciences
Applied Computational Intelligence and Soft Computing
16879724 16879732
Applied Computing and Informatics
22108327
Applied Intelligence
0924669X 15737497
Applied Mathematics and Information Sciences
19350090
Applied Network Science
23648228 Added
Applied Ontology
15705838 18758533 Social Sciences
Applied Sciences
14545101
Applied Sciences (Switzerland)
20763417
Applied Signal Processing
09410635