برچسب- نوشتن مقاله

آموزش نوشتن مقاله

آموزش مقاله نویسی در ۱۰ گام: چگونه در ۱۰ گام یک مقاله استاندارد بنویسیم.

نوشتن مقاله برای اغلب دانشجویان به خصوص دانشجویان مقطع ارشد و دکترا اجباری است. داشتن مقاله به اعتبار علمی نویسنده آن می‌افزاید و در صورتی که مقاله در مجلات معتبری به چاپ برسد، ارزش علمی بسیار بالایی را به همراه خواهد داشت. در صورتی [...]


شیوه نوشتن مقاله علمی

شیوه نوشتن مقاله علمی

نوشتن مقاله پژوهشی یکی از مرسوم‌ترین راه‌ها برای تعیین سطح توانایی‌های آکادمیک دانشجویان است. به منظور آشنایی با شیوه نوشتن مقاله علمی مؤثر که هم از نظر تحلیلی و هم از نظر تئوریک قابل اتکا باشد، می‌بایست گام‌های مشخصی را بپیمایید. نکته کلیدی در [...]