پیشنهاد مجلات

ویژگی های کلیدی

پیشنهاد معتبرترین مجلات مرتبط

کارشناسان ما با بررسی فیلد تخصصی پژوهشی شما معتبرترین مجلات آن فیلد را به شما معرفی می کنند.

پیشنهاد مجلات با بالاترین شانس پذیرش

          و چندین مورد دیگر …

پیشنهاد مجلات با سریع ترین زمان پذیرش

کارشناسان ما مجلاتی را به شما معرفی می کنند که در کوتاه ترین زمان ممکن فرآیند داوری را انجام می دهند.

پیشنهاد مناسب ترین مجلات با توجه به سطح کیفی مقاله

برای استفاده از این خدمات می تواند از پورتال کاربران یا فرم آپلود موجود در همین صفحه استفاده کنید.

فرم آپلود مقاله و پیشنهاد مجله مناسب

از این فرم آپلود می توانید برای ارسال مقاله خود جهت بررسی توسط کارشناسان ما استفاده کنید. هر چقدر اطلاعات وارد شده در این فرم کامل تر و دقیق تر باشد، کارشناسان ما می توانند بررسی دقیق تری بر روی مقاله شما انجام داده و مجلات مناسب تری پیشنهاد کنند.