بررسی مجلات

ویژگی های کلیدی

بررسی در لیست های سیاه

ژورنال هاب وجود مجله مورد نظر شما در لیست های سیاه وزارت علوم، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت و درمان، بررسی می کند.

ایمپکت فاکتور مجله

بررسی نمایه در سایت معتبر Scopus

اطلاعات مربوط به ناشر و گروه انتشاراتی

رتبه مجله در فیلد تخصصی

نمودار تغییرات ایمپکت فاکتور در طول ۱۰ سال اخیر

          و چندین مورد دیگر …

نمایه ISI

ژورنال هاب حضور مجله در فهرست مجلات معتبر ISI را بررسی کرده و اطلاعات مربوط به آن را برای بیش از ۴۰٫۰۰۰ مجله، نمایش می دهد.

پارامتر SJR مجله

بررسی اطلاعات EigenFactor

مهمترین زمینه های تحت پوشش مجله

رتبه مجله در بین کل مجلات علمی جهان

نمودار تغییرات H-Index در طول ۱۰ سال اخیر

فهرست موضوعی مجلات علمی

می توانید از فهرست موضوعی مجلات علمی برای انتخاب مجله مناسب، از میان هزاران مجله علمی، استفاده کنید.

جستجوگر مجلات علمی

می توانید از جستجوگر مجلات برای بررسی دقیق پارامترهای مختلف مجله خود استفاده کنید.