فهرست مجلات علمی در زمینه Social Sciences

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Studia Neoaristotelica
12148407 18046843 Social Sciences
Studia Neophilologica
00393274 Social Sciences
Studia Norwidiana
08600562 25444433 Added Social Sciences
Studia Orientalia Slovaca
13363786 Social Sciences
Studia Paedagogica
18037437 23364521 Social Sciences
Studia Phaenomenologica
15825647 Social Sciences
Studia Philosophica
00816825 Social Sciences
Studia Poliana
23871830 Social Sciences
Studia Politica
15824551 Social Sciences
Studia Post Biblica
01699717 Social Sciences
Studia Psychologica
00393320 Social Sciences
Studia Regionalne i Lokalne
15094995 Social Sciences
Studia Romanica Posnaniensia
01372475 Social Sciences
Studia Rosenthaliana
00393347 Social Sciences
Studia Semitica Neerlandica
00816914 Social Sciences
Studia Slavica
00393363 1588290X Social Sciences
Studia Slavica et Balcanica Petropolitana
1995848X Social Sciences
Studia Socjologiczne
00393371 Social Sciences
Studia Theologica
12128570 25709798 Social Sciences
Studia Theologica - Nordic Journal of Theology
0039338X 15027791 Social Sciences
Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia
12248703 Social Sciences
Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica
15843165 Added Social Sciences
Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej
00817090 Social Sciences
Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters
01698028 Social Sciences
Studien zur Romanischen Sprachwissenschaft und Interkulturellen Kommunikation
14361914 Social Sciences