فهرست مجلات علمی در زمینه Psychology

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
ACM Transactions on Applied Perception
15443558 15443965 0.28 Association for Computing Machinery (ACM) United States
Acta Colombiana de Psicologia
01239155 0.14 Universidad Catolica de Colombia Colombia
Acta Neuropsychologica
17307503 0.23 Agencja Wydawnicza Medsportpress Poland
Acta Psychologica
00016918 1.33 Elsevier BV Netherlands
Adaptive Behavior
10597123 0.29 SAGE Publications United States
Adaptive Human Behavior and Physiology
21987335 0.97 Springer International Publishing AG Switzerland
Addictive Behaviors
03064603 1.29 Elsevier Ltd. United Kingdom
ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders
18666116 18666647 0.72 Springer Verlag Germany
Adolescence
00018449 0 Libra Publishing Ltd. United States
Adoption & Fostering
03085759 1740469X 0.31 SAGE Publications Inc. United States
Adultspan Journal
15246817 21610029 0.16 Wiley-Blackwell United States
Advances in Autism
20563868 20563876 0.22 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Advances in child development and behavior
00652407 0.71 Elsevier Inc. United States
Advances in Cognitive Psychology
18951171 0.76 Vizja Press and IT Limited Poland
Advances in Consumer Research
00989258 0.16 Association for Consumer Research United States
Advances in Experimental Social Psychology
00652601 5.39 Elsevier Inc. United States
Advances in Human Performance and Cognitive Engineering Research
14793601 0 JAI Press United States
Advances in Motivation and Achievement
07497423 0.58 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Advances in Positive Organizational Psychology
2046410X 20464118 0 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Advances in Psychology
01664115 0 North-Holland Publ Co Netherlands
Advances in School Mental Health Promotion
1754730X 20498535 0.4 Routledge United States
Advances in Special Education
02704013 0.11 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Advances in the Study of Behavior
00653454 2.21 Elsevier Inc. United States
Ageing and Society
0144686X 14691779 0.76 Cambridge University Press United Kingdom
Aggression and Violent Behavior
13591789 1.24 Elsevier Ltd. United Kingdom