فهرست مجلات علمی در زمینه Health Sciences

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Acta Angiologica
1234950X 16443276 0.11 Via Medica Poland
Acta Belgica de Arte Medicinali et Pharmaceutica Militari
04003977 0 Societe Scientifique du Service Medical Militaire Belgium
Acta Belgica historiae medicinae : official journal of the Belgian Association for the History of Medicine / Societas Belgica Historiae Medicinae
07760353 0 Centre pour la conservation et l'etude du patrimoine medicale Belgium
Acta Belgica Medica Physica
07715684 0 Acta Medica Belgica Belgium
Acta Biochimica et Biophysica Academiae Scientiarum Hungaricae
00015253 0 Akademiai Kiado Hungary
Acta Biochimica et Biophysica Sinica
16729145 17457270 0.79 Oxford University Press United Kingdom
Acta Bioethica
07175906 1726569X 0.2 OPS/OMS, Unidad de Bioetica Chile
Acta Biologiae Experimentalis
03650820 0 Polish Scientific Publishers PWN Poland
Acta Biologica et Medica Germanica
00015318 0 Akademie Verlag Germany
Acta Biomaterialia
17427061 1.97 Elsevier BV Netherlands
Acta Biomedica de l'Ateneo Parmense
03924203 0.22 Mattioli 1885 SpA Italy
Acta Biotheoretica
00015342 15728358 0.28 Springer Netherlands Netherlands
Acta brevia Neerlandica de physiologia, pharmacologia, microbiologia e.a
03650766 0 Swets & Zeitlinger Netherlands
Acta Cardiologica
00015385 0.4 Taylor and Francis Ltd. United Kingdom
Acta Cardiologica Sinica
10116842 0.36 Republic of China Society of Cardiology Taiwan
Acta Cardiomiologica
11248874 0 Mediterranean Society of Mythology Italy
Acta Chemica Scandinavica
00015393 0 Munksgaard International Publishers Denmark
Acta chemica Scandinavica. Series B: Organic chemistry and biochemistry
03024369 0 Munksgaard International Publishers Denmark
Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae
00015407 0 Akademiai Kiado Hungary
Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca
00015415 2570981X 0.32 Galen s.r.o. Czech Republic
Acta Chirurgiae Plasticae
00015423 18054404 0.14 Czech Medical Association J.E. Purkyne Czech Republic
Acta Chirurgiae Plasticae
03230414 0 Praha Galen Czech Republic
Acta Chirurgica Academiae Scientiarum Hungaricae
00015431 0 Akademiai Kiado Hungary
Acta Chirurgica Austriaca
0001544X 16824016 0 Blackwell Publishing Inc. United Kingdom
Acta Chirurgica Belgica
00015458 0.2 Taylor & Francis United Kingdom