فهرست مجلات علمی در زمینه Decision Sciences

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Enterprise Information Systems
17517575 17517583 Social Sciences
Environmental and Ecological Statistics
13528505 15733009 Social Sciences
Espacios
07981015 Social Sciences
ETS Research Report Series
23308516 Added Social Sciences
EURO Journal on Computational Optimization
21924406 21924414 Social Sciences
EURO Journal on Decision Processes
21939438 21939446 Added Social Sciences
EURO Journal on Transportation and Logistics
21924376 21924384 Social Sciences
European Actuarial Journal
21909733 21909741 Social Sciences
European Journal of Operational Research
03772217 Social Sciences
Finance and Stochastics
09492984 14321122 Social Sciences
Flexible Services and Manufacturing Journal
19366582 19366590 Social Sciences
Foresight and STI Governance
23129972 Social Sciences
Foundations and Trends in Technology, Information and Operations Management
15719545 Social Sciences
Foundry Trade Journal International
01436902 Social Sciences
Fuzzy Information and Engineering
16168658 16168666 Social Sciences
Game Studies
16047982 Social Sciences
Games
20734336 Social Sciences
Global Pipeline Monthly
Social Sciences
Group Decision and Negotiation
09262644 15729907 Social Sciences
Handbook of Game Theory with Economic Applications
15740005 Social Sciences
Handbook of the Economics of Risk and Uncertainty
22117547 Social Sciences
Handbooks in Operations Research and Management Science
09270507 Social Sciences
IAES International Journal of Artificial Intelligence
20894872 22528938 Added Social Sciences
ICU Director
19444516 19444524 Social Sciences Health Sciences
IEEE Transactions on Big Data
23327790 Social Sciences