فهرست مجلات علمی در زمینه Computer Science

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Biosystems and Biorobotics
21953562 21953570
BIT (Copenhagen)
00063835
BIT Numerical Mathematics
00063835 15729125
BMC Bioinformatics
14712105
BMC Systems Biology
17520509
Body, Space and Technology
14709120 Added Social Sciences
Brain Informatics
21984018 21984026
Brain-Computer Interfaces
2326263X 23262621 Added
Bridge
07376278 Social Sciences
Briefings in Bioinformatics
14675463 14774054
BT Technology Journal
13583948 15731995
Bulletin of Electrical Engineering and Informatics
20893191 23029285
Bulletin of Mathematical Biology
00928240 15229602
Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
02397528 23001917
Bulletin of the South Ural State University, Series: Mathematical Modelling, Programming and Computer Software
20710216 23080256
Bulletin of the Technical Committee on Learning Technology
23060212 Social Sciences
Bulletin of TICMI
15120082
Business Systems Research
18479375 Social Sciences
Byte
03605280
C/C++ Users Journal
10752838
CAD Computer Aided Design
00104485
CAL-laborate International
18360858 18360866 Social Sciences
CALL-EJ
21879036 Social Sciences
Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry
03645916
Campus Virtuales
22551514 Social Sciences