فهرست مجلات علمی در زمینه Chemistry

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Cellulose Chemistry and Technology
05769787 0.303 Editura Academiei Romane Romania
Celulosa Y Papel
07162308 0.101 Asociacion Tecnica de la Celulosa y el Papel Chile
Central European Journal of Chemistry
18951066 0.295 De Gruyter Open Germany
Central European Journal of Energetic Materials
17337178 0.491 Institute of Industrial Organic Chemistry Poland
Ceramics - Silikaty
08625468 18045847 0.238 S K Press V.O.S. Czech Republic
Cereal Chemistry
00090352 0.621 American Association of Cereal Chemists, Inc. United States
Cerevisia
13737163 0.117 Oud-Studentenbonden van de Belgische Brouwerijscholen Belgium
Chalcogenide Letters
15848663 0.277 National Institute of Materials Physics, National Institute of Optoelectronics Romania
Chem
24519308 24519294 5.295 Elsevier Inc. United States
ChemBioChem
14394227 14397633 1.407 John Wiley & Sons Ltd. United Kingdom
ChemCatChem
18673880 18673899 1.695 Wiley - VCH Verlag GmbH & CO. KGaA Germany
ChemElectroChem
21960216 1.474 John Wiley and Sons Ltd United Kingdom
Chemia Analityczna
00092223 Polskie Towarzystwo Chemiczne Poland
Chemical Analysis
00692883 Interscience Publishers Inc. United States
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
03529568 0.341 Hrvatsko Drustvo Kemijskih Inzenjera i Tehnologa/Croatian Society of Chemical Engineers Croatia
Chemical and Pharmaceutical Bulletin
00092363 13475223 0.364 Pharmaceutical Society of Japan Japan
Chemical and Process Engineering - Inzynieria Chemiczna i Procesowa
02086425 0.276 Polish Academy of Sciences Poland
Chemical Biology and Drug Design
17470277 0.588 Blackwell United Kingdom
Chemical Communications
13597345 2.555 Royal Society of Chemistry United Kingdom
Chemical Communications (London)
0009241X Chemical Society United Kingdom
Chemical Data Collections
24058300 0.205 Elsevier BV Netherlands
Chemical Engineer
03020797 0.101 Institution of Chemical Engineers United Kingdom
Chemical Engineering
00092460 0.116 Access Intelligence United States
Chemical Engineering and Processing - Process Intensification
02552701 0.872 Elsevier BV Netherlands
Chemical Engineering and Technology
09307516 15214125 0.493 Wiley - V C H Verlag GmbbH & Co. Germany