آرشیو ماهانه - مهر ۱۳۹۷

رفرنس نویسی به روش هاروارد

رفرنس نویسی به روش هاروارد

طبق مطالبی که پیش از این در خصوص رفرنس نویسی مطرح کرده‌ایم، رفرنس نویسی برای مقالات و پایان نامه‌ها و انواع متون علمی انواع مختلفی دارد که در هر موقعیت بر حسب شرایط و تقاضا بایستی نوع خاصی از رفرنس نویسی را انتخاب کنیم. [...]


دسته بندی :مقالات آموزشیدیدگاه :1
رفرنس نویسی به روش شیکاگو

رفرنس نویسی به روش شیکاگو

طبق مطالبی که قبلا به آنها اشاره کرده‌ایم، رفرنس نویسی برای مقالات و پایان‌نامه و سایر متون علمی انواع مختلفی دارد که در صورتی که شما بخواهید به عنوان یک پژوهش‌گر یک تحقیق علمی را تهیه کنید، بایستی بر حسب موقعیت و خواسته‌های دانشگاه [...]


دسته بندی :مقالات آموزشیدیدگاه :1